(BĐT) - Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch (condotel) cho khách hàng tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng, trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ngày 15/2/2020, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị thêm một số điểm để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đối với condotel.
Theo HoREA, vẫn còn một số nội dung liên quan đến condotel chưa được các bộ xử lý

Theo HoREA, vẫn còn một số nội dung liên quan đến condotel chưa được các bộ xử lý

Ngày 14/2/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ "hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở” đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, trong đó xác định các dự án du lịch nghỉ dưỡng sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ. Nhà nước cho các tổ chức thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ trên cơ sở dự án đầu tư hoặc có đơn xin thuê đất, với thời hạn thuê đất không quá 50 năm, trường hợp đặc biệt không quá 70 năm; khi hết hạn thì được xem xét gia hạn nếu có nhu cầu.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu sở tài nguyên và môi trường tổ chức rà soát các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng đã được phê duyệt, để xác định các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) theo trình tự, thủ tục, hồ sơ quy định của pháp luật về đất đai cho người nhận chuyển nhượng căn hộ du lịch, biệt thự du lịch tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Tiếp đó, Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư”, trong đó có “căn hộ lưu trú (condotel)” nêu rõ: “Căn hộ lưu trú” là “căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, phục vụ mục đích cho thuê lưu trú, có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết để người thuê có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú”; “diện tích sử dụng của căn hộ lưu trú không nhỏ hơn 25 m2”; “diện tích sử dụng căn hộ (trong đó có căn hộ lưu trú) được tính theo kích thước thông thủy của căn hộ”; “căn hộ lưu trú phải bố trí khu vực riêng, theo dự án được phê duyệt và được quản lý vận hành theo quy định”; “căn hộ lưu trú phải được thiết kế tuân thủ quy định hiện hành và các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng cho dự án”.

Chưa hết, Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về “quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch” nhấn mạnh: Quy chế quản lý, kinh doanh này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, các cơ quan quản lý về du lịch và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đồng thời, xác định nguyên tắc các bên có liên quan phải “thực hiện các thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng mua bán căn hộ du lịch, biệt thự du lịch phù hợp với quy định của pháp luật”. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc cùng một dự án thống nhất, lựa chọn một tổ chức để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Quy chế cũng đã xác định quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, tại các văn bản nêu trên vẫn còn một số nội dung chưa được các bộ xử lý. Cụ thể, các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ mới đề cập đến loại hình “căn hộ du lịch, biệt thự du lịch”, chưa bao gồm loại hình “nhà phố du lịch”, vì trên thực tế còn có loại hình “nhà phố du lịch”, hoặc còn gọi là “boutique du lịch”, hoặc “shoptel” trong các khu du lịch nghỉ dưỡng, cũng được bán cho khách hàng (nhà đầu tư thứ cấp). Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa quy định cấp “sổ đỏ” cho nhà phố du lịch trong khu du lịch nghỉ dưỡng. 

Điều 48 Luật Du lịch quy định 8 loại cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có “căn hộ du lịch, biệt thự du lịch”, nhưng chưa quy định “nhà phố du lịch” cũng là loại cơ sở lưu trú du lịch.

Ngoài ra, Thông tư 21 “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư” của Bộ Xây dựng chỉ quy định loại hình “căn hộ lưu trú (condotel)” là “căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp”, trong khi “căn hộ du lịch” tại các khu du lịch nghỉ dưỡng thường được xây dựng thành một tòa nhà cao tầng riêng biệt.

Đối với “căn hộ du lịch”, khi chủ đầu tư bán cho khách hàng cần phải xác định diện tích thuộc sở hữu riêng, diện tích thuộc sở hữu chung, có thể áp dụng tương tự như cách tính sở hữu riêng theo pháp luật về nhà ở đã quy định, vì Thông tư 21 của Bộ Xây dựng chỉ quy định cách tính diện tích sử dụng “căn hộ lưu trú (condotel)” theo kích thước thông thủy.

Từ những phân tích trên, HoREA đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Văn bản số 703/BTNMT-TCQLĐĐ để hướng dẫn cấp “sổ đỏ” cho nhà phố du lịch trong khu du lịch nghỉ dưỡng; đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét đề xuất bổ sung loại hình “nhà phố du lịch” vào Điều 48 Luật Du lịch để thống nhất quản lý.

Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư”, xác định khái niệm “căn hộ du lịch (condotel)” thay thế khái niệm “căn hộ lưu trú (condotel)” và giải thích khái niệm “căn hộ du lịch (condotel)” là “căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, hoặc tòa nhà độc lập phục vụ mục đích cho thuê lưu trú…”.

Đồng thời, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng Chính phủ quy định cách tính phần diện tích căn hộ du lịch thuộc sở hữu riêng, phần diện tích thuộc sở hữu chung, tương tự như cách tính đối với căn hộ chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở, để làm cơ sở cấp sổ đỏ cho người mua căn hộ du lịch.