HoREA đề nghị hoàn thiện quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại

(BĐT) - Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM đã truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại. Ngay sau đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã khẩn thiết đề nghị UBND Thành phố xem xét lại vấn đề này.
HoREA cho rằng, cần xem xét hoàn thiện quy trình để phù hợp với thực tế đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại. Ảnh: Ngô Ngãi
HoREA cho rằng, cần xem xét hoàn thiện quy trình để phù hợp với thực tế đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại. Ảnh: Ngô Ngãi
Trong Văn bản số 2837/VP-ĐT, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan cơ bản thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2363/SXD-PTĐT ngày 6/3/2020 về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.
Theo đó, Công văn số 2363/SXD-PTĐT đề xuất quy trình 5 bước, gồm: Thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; thực hiện thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng.
Trong Văn bản số 42 gửi UBND TP.HCM ngày 10/4/2020, HoREA cho rằng, dự án nhà ở có chi phí đầu tư rất lớn và thường phải mất khoảng 5 - 7 năm để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thi công các công trình cơ sở hạ tầng, móng, mới hội đủ điều kiện huy động vốn.
Nếu tại bước 4, doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất trước khi được công nhận là chủ đầu tư; dự án vẫn chưa được thẩm định thiết kế; chưa được cấp giấy phép xây dựng; chưa được triển khai thi công, thì không phù hợp với các quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng và các văn bản dưới Luật.
Đến bước 5, doanh nghiệp mới được công nhận chủ đầu tư, mới được thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng và mới được thi công xây dựng các công trình của dự án (thời gian thi công mất 2 - 3 năm mới đủ điều kiện huy động vốn). Quy định này không phù hợp với các quy định của Luật Xây dựng và cũng không đúng với thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng dự án nhà ở.
Vì vậy, Hiệp hội đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành xem xét lại để hoàn thiện quy trình 5 bước thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở.
Cụ thể, đối với quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp), 3 bước đầu Hiệp hội thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2363/SXD-PTĐT.
Tuy nhiên, bước 4, Hiệp hội đề nghị sửa đổi theo hướng: Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng, giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện.
Tương tự, ở bước 5, cũng đề nghị hoàn thiện lại là: Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án theo quy định; giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tổ chức thực hiện.
Riêng quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp), Hiệp hội đề nghị UBND Thành phố và các sở, ngành xem xét, phê duyệt quy trình 4 bước như sau:
Bước 1: chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư; bước 2: lập thủ tục trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án; bước 3: thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng, triển khai đầu tư xây dựng; bước 4: xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng của các dự án nhà ở thương mại cho thấy, thực hiện quy trình thủ tục xác định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất mất rất nhiều thời gian, doanh nghiệp phải chờ đợi rất lâu mới nộp được tiền sử dụng đất, dẫn đến dự án nhà ở chậm được triển khai thực hiện. Trong những năm qua, thời gian thực hiện thủ tục này mất khoảng 2 năm, nhưng nhiều dự án phải mất từ 3 năm trở lên.
Do quy trình thủ tục hành chính thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở có vai trò quan trọng, vừa phải đảm bảo tuân thủ và chấp hành pháp luật, vừa phải thể hiện đầy đủ tinh thần cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, nên Hiệp hội cho rằng, việc xem xét để hoàn thiện theo quy trình như đề xuất nói trên là hợp lý.

Chuyên đề