Hà Nội: Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn Thành phố.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Mục đích của Kế hoạch nhằm khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở KCB chưa được xử lý dứt điểm, chủ yếu do vướng mắc trong quy định về đấu thầu đã được chỉ ra.

Việc ban hành Kế hoạch cũng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị Thành phố; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế; đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đáp ứng phục vụ công tác KCB.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Kế hoạch phải được triển khai nghiêm túc, kịp thời trên nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, theo Kế hoạch, để khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm nêu trên, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra; chủ động thực hiện việc mua sắm đấu thầu đáp ứng công tác KCB cho nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục bám sát thực tế, thường xuyên đánh giá, tổng hợp những khó khăn về tình hình thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế một cách toàn diện, chính xác, trung thực, khách quan để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền, trên cơ sở đó để tìm ra các giải pháp phù hợp, sát tình hình, khả thi, hiệu quả.

Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, trong đó cần có giải pháp phù hợp để giải quyết dứt điểm tình trạng không cung ứng được dược liệu, vị thuốc cổ truyền. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cụ thể, chi tiết đầy đủ Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, tăng cường kiểm tra, thúc đẩy việc mua sắm chưa tích cực để khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm của một số cán bộ làm công tác mua sắm…

Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc; triển khai, hướng dẫn đơn vị thực hiện công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở KCB trên địa bàn. Cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế theo quy định; tổ chức hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng kiến thức pháp luật về đấu thầu cho cán bộ làm công tác đấu thầu tại các cơ sở y tế.

Chuyên đề