(BĐT) - Gói thầu lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) vừa chọn được nhà thầu đã vấp phải sự phản đối của nhà thầu khác. Lý do là nhà thầu trúng thầu đã mượn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của một đơn vị khác để tham dự thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Từ ngày 4/3 - 25/3/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Bồng (Bên mời thầu) phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) qua mạng đối với Gói thầu số 2 Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Trà Bồng. Có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Theo kết quả được bên mời thầu công bố, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Trung (Phân viện QH&TKNN miền Trung) trúng thầu với giá 1,6 tỷ đồng.

Phản ánh tới Báo Đấu thầu, một nhà thầu cùng tham dự Gói thầu cho biết, nhà thầu trúng thầu vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu về các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Theo yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Giấy phép) do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Tuy nhiên, trong quá trình tham dự thầu, Phân viện đã sử dụng Giấy phép của Viện QH&TKNN.

Theo quy định, tổ chức được cấp giấy phép bị “nghiêm cấm cho tổ chức khác thuê, mượn, hoặc sử dụng Giấy phép đo đạc và bản đồ”. Nhà thầu kiến nghị cho rằng, Phân viện đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Bồng cho biết, trong các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện QH&TKNN và Phân viện cho thấy, Phân viện là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện QH&TKNN. Do đó, hồ sơ dự thầu của Phân viện được đánh giá là hợp lệ.

Ngày 20/7/2020, ông Nguyễn Văn Bật, Viện trưởng Viện QH&TKNN đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-VQH-TCHC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện. Ngày 15/8/2020, Viện QH&TKNN đã có giấy xác nhận cho phép Phân viện sử dụng Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của Viện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Bật cho biết, mặc dù là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện QH&TKNN nhưng Phân viện hoạt động tài chính hạch toán độc lập, tự chủ 100% về chi thường xuyên. Khi tham gia Gói thầu nêu trên, Phân viện sử dụng năng lực kinh nghiệm (hợp đồng tương tự, nhân sự…) của Phân viện. Riêng Giấy phép là của Viện QH&TKNN. Ông Bật khẳng định, Phân viện dự thầu với tư cách độc lập, không liên danh với Viện QH&TKNN.

Tuy nhiên, theo thông tin công khai trên website của Tổng cục Thuế, Phân viện là đơn vị hạch toán phụ thuộc. Một Luật sư của Công ty Luật Hà Dương cho biết, nếu Phân viện là đơn vị hạch toán phụ thuộc Viện QH&TKNN thì theo Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013, Phân viện sẽ không đủ tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu vì theo quy định, nhà thầu phải là tổ chức “hạch toán tài chính độc lập”.

Một chuyên gia đấu thầu cho biết, trong trường hợp Phân viện là đơn vị hạch toán độc lập với Viện QH&TKNN thì Phân viện và Viện QH&TKNN là 2 đơn vị độc lập, có tư cách pháp nhân khác nhau, có thể coi là 2 nhà thầu độc lập. Khi tham dự thầu, nếu không có thỏa thuận liên danh thì nhà thầu này không được sử dụng năng lực kinh nghiệm của nhà thầu khác để tham dự thầu.

Mặt khác, khi cấp Giấy phép cho Viện QH&TKNN, Giấy phép của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu rõ, tổ chức được cấp giấy phép không được cho tổ chức khác thuê, mượn hoặc sử dụng giấy phép này để hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo chuyên gia đấu thầu, việc Phân viện sử dụng Giấy phép của Viện QH&TKNN là vi phạm quy định.