• Gói thầu lập quy hoạch tại Trà Bồng (Quảng Ngãi): Mượn giấy phép để dự thầu

    28/04/2021 14:00

    (BĐT) - Gói thầu lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) vừa chọn được nhà thầu đã vấp phải sự phản đối của nhà thầu khác. Lý do là nhà thầu trúng thầu đã mượn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của một đơn vị khác để tham dự thầu.
  • Đấu thầu lập quy hoạch tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre): Chủ đầu tư tiếp thu kiến nghị

    26/04/2021 14:00

    (BĐT) - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. Sau khi hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành, một số nhà thầu đã chỉ ra hàng loạt tiêu chí được cho là không phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của một gói thầu tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất. Chủ đầu tư sau đó đã điều chỉnh HSMT. Kết quả mở thầu ghi nhận sự cạnh tranh của 3 nhà thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư