Gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản áp dụng giá đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư Quy định nội dung chi tiết gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Thông tư quy định rõ 16 nhóm dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại trạm y tế xã, gồm: chăm sóc sức khỏe trẻ em; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật; chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền; phòng chống bệnh không lây nhiễm; phòng chống bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS; tiêm chủng; dinh dưỡng; bảo đảm an toàn thực phẩm; sức khỏe môi trường; phòng chống tai nạn thương tích, sức khỏe lao động; chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; quản lý sức khỏe toàn dân; truyền thông, giáo dục sức khỏe.

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể về 59 danh mục thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao chủ yếu của gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe áp dụng tại trạm y tế xã.

Nguồn kinh phí để thanh toán các dịch vụ trên được sử dụng nguồn từ ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương, chương trình mục tiêu y tế - dân số và ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp y tế; nguồn từ bảo hiểm y tế; nguồn từ người sử dụng dịch vụ tự chi trả theo các quy định của pháp luật hiện hành; và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động).

Theo Bộ Y tế, giá thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao chủ yếu phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế.

Chuyên đề