#vật tư y tế tiêu hao
2 gói thầu thuộc Kế hoạch Mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm năm 2021 với tổng dự toán là 202,852 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hơn 202 tỷ đồng mua sắm tập trung vật tư, hóa chất tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu thuộc Kế hoạch Mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm năm 2021 phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh, với tổng dự toán là 202,852 tỷ đồng.