Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/10

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 28/10/2020, trên phạm vi cả nước có 693 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Công ty CP Đồng Tả Phời Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công khoan, xúc, gạt, vận chuyển đất đá, quặng và duy tu, sửa chữa đường mỏ, với giá gói thầu hơn 185,820 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Thuê ngoài khối lượng mỏ năm 2021. Tổng dự toán là 235.094.255.000 đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu LC2-10 Thu gom nước thải thành phố Lào Cai, với giá gói thầu 75,536 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Tổng mức đầu tư của Dự án là 239.219.500.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung ứng các mặt hàng hóa chất, với giá gói thầu hơn 39,367 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2020 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Tổng dự toán là 77.341.903.533 đồng.

UBND huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 (xây dựng) Khu C gồm san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, với giá gói thầu hơn 31,237 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn số 6 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 125.971.821.243 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng cầu nối và sân vườn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, với giá gói thầu hơn 30,787 tỷ đồng.

Chuyên đề