(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trực tiếp hóa chất, vật tư y tế tiêu hao 6 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao để đấu thầu mua sắm trực tiếp gồm 793 mặt hàng với tổng giá gói thầu 104,109 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu số 1 bao gồm 340 mặt hàng hóa chất, có giá gói thầu là 14,905 tỷ đồng; Gói thầu số 2 bao gồm 453 mặt hàng vật tư y tế tiêu hao, có giá gói thầu là 89,203 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam được giao làm chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu. Thời gian tổ chức đấu thầu từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, hình thức lựa chọn nhà thầu là mua sắm trực tiếp, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác.