Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/3

(BĐT) - Trong ngày 31/3/2020, trên phạm vi cả nước có 614 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/3

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Hạ Hòa, Tân Chi, Nam Cấm, Tân Kỳ, Yên Thắng, Yên Lạc, Bình Gia. Đó là: Gói thầu NPC-KFW3-110-G01 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt các máy biến áp thuộc các tiểu dự án đường dây và trạm biến áp 110kV: Hạ Hòa, Tân Chi, Nam Cấm, Tân Kỳ, Yên Thắng, Bình Gia, Yên Lạc, với giá gói thầu là 116.436.691.453 đồng. Gói thầu NPC-KFW3-110-G02 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc các tiểu dự án đường dây và trạm biến áp 110kV: Hạ Hòa, Tân Chi, Nam Cấm, Tân Kỳ, Yên Thắng, Bình Gia, Yên Lạc, với giá gói thầu là 173.617.965.014 đồng. Gói thầu NPC-KFW3-110-G03 Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, sứ cách điện và phụ kiện cho các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV: Hạ Hòa, Tân Chi, Nam Cấm, Tân Kỳ, Yên Thắng, Bình Gia, Yên Lạc, với giá gói thầu là 56.374.424.402 đồng. Gói thầu NPC-KFW3-110HH-W01 Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Hạ Hòa, với giá gói thầu là 47.720.976.661 đồng. Gói thầu NPC-KFW3-110NC-W03 Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Nam Cấm, với giá gói thầu là 16.868.961.019 đồng. Gói thầu NPC-KFW3-110TK-W04 Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Kỳ, với giá gói thầu là 84.125.409.564 đồng. Gói thầu NPC-KFW3-110YT-W05 Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Thắng, với giá gói thầu là 24.880.340.029 đồng. Gói thầu NPC-KFW3-110BG-W06 Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia, với giá gói thầu là 125.861.533.720 đồng. Gói thầu NPC-KFW3-110YL-W07 Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Lạc, với giá gói thầu là 26.868.982.312 đồng.

Bệnh viện huyện Củ Chi (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao và hóa chất năm 2020, với giá gói thầu là 46.799.549.434 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre. Đó là: Gói thầu Xây lắp cống Thủ Cửu và cống Cái Quao/XL1-JICA3, với giá gói thầu là 1.281.522.999.924 đồng. Gói thầu Xây lắp cống Vàm Nước Trong và cống Vàm Thơm/XL2-JICA3, với giá gói thầu là 1.693.651.999.944 đồng. Gói thầu Xây lắp cống An Hóa và cống Bến Tre /XL3-JICA3, với giá gói thầu là 1.718.345.000.019 đồng. Gói thầu Xây lắp cống Tân Phú và cống Ben Rớ/XL4-JICA3, với giá gói thầu là 284.366.000.034 đồng.

Chuyên đề