(BĐT) - Ngày 19/8 tới, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán: GIL) sẽ chốt quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Gilimex dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty. Được biết, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Gilimex còn gần 660,6 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 30/6, Gilimex đã thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Báo cáo tài chính quý II/2021 mới công bố, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.258,1 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 147,5 tỷ đồng, tăng trưởng 90%; lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GIL đạt 2.122,3 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 70,7% mục tiêu cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, vượt 3,3% mục tiêu cả năm.