(BĐT) - Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán: GIL) vừa triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được chấp thuận của UBCK, dự kiến trong năm 2021.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 864,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,7% và 66,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của Công ty tăng 1,9% so với đầu năm lên 2.760,6 tỷ đồng.