(BĐT) - DNNVV rất nhạy cảm, rất dễ bị đóng cửa nhưng khôi phục và mở rộng quy mô cũng rất nhanh. Vì thế, muốn phục hồi kinh tế thì “kích” vào khu vực này là hiệu quả nhất.
DNVVV là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất hiện nay nên hỗ trợ cho đối tượng này là rất cần thiết, góp phần đảm bảo an sinh, giúp nền kinh tế phục hồi nhanh. Ảnh: Lê Tiên

DNVVV là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất hiện nay nên hỗ trợ cho đối tượng này là rất cần thiết, góp phần đảm bảo an sinh, giúp nền kinh tế phục hồi nhanh. Ảnh: Lê Tiên

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp (DN) cả nước, nhất là các DN quy mô nhỏ. Theo đó, thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập DN phải nộp năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (gọi chung là DN) ngày 16/6, đa số các ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất cần ban hành Nghị quyết nhằm hỗ trợ DN kịp thời, qua đó kích thích nền kinh tế phục hồi nhanh.

Hỗ trợ DN chính là hỗ trợ nền kinh tế

Bày tỏ sự thống nhất cao theo Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết, đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, Quốc hội cần ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho DN. Sự hỗ trợ này là kịp thời, đầy tính nhân văn, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri, DN, phù hợp với các quy định về hỗ trợ DN của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa (DNNVV).

Cho rằng hỗ trợ DN về bản chất là hướng tới hỗ trợ tạo công ăn việc làm, cho sinh kế của người dân, đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) nhấn mạnh, hiện DNVVV là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất nên hỗ trợ cho đối tượng này là một giải pháp hỗ trợ cho an sinh. “DNNVV rất nhạy cảm, rất dễ bị đóng cửa nhưng khôi phục và mở rộng quy mô cũng rất nhanh. Vì thế, muốn phục hồi kinh tế thì “kích” vào khu vực này là hiệu quả nhất”, ông Lộc bày tỏ.

Để chính sách hỗ trợ đến với DN kịp thời, hiệu quả, ông Lộc đề nghị, Quốc hội cần thông qua Nghị quyết. Xét theo tiêu chí hiệu quả, ông Lộc cho rằng, nên quan tâm đến những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch, nhưng cũng có tiềm năng hồi phục nhanh nhất cũng như những DN lớn, dự án trọng điểm, cốt lõi trong nền kinh tế, giúp bảo vệ chủ quyền kinh tế của Việt Nam.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập DN mang tính chất động viên nhiều hơn. "Bởi DN nhỏ có lãi năm nay là anh hùng, rất là tuyệt vời”. 

Đánh giá đầy đủ, chính xác

Mặc dù thống nhất với chủ trương của Dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên, nhiều ý kiến tại Phiên thảo luận đề nghị mở rộng diện hỗ trợ, không chỉ “gói” trong phạm vi DN có doanh thu dưới 50 tỷ đồng và số lao động dưới 100 người.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam bày tỏ, tiêu chí xác định đối tượng hỗ trợ như đề xuất cho thấy chưa thực sự không phù hợp. Theo ông Thân, trường hợp DN có doanh thu dưới 50 tỷ đồng mà có số lao động vượt quá 100 người không được hưởng thì hỗ trợ như vậy là không hợp lý, bất cập vì như thế chỉ 50% số lượng DN nhỏ được hưởng lợi từ Nghị quyết này.

“Việc giảm thuế thu nhập DN cần mở rộng đối tượng thụ hưởng gồm cả DN vừa thay vì chỉ dành cho DN nhỏ và siêu nhỏ”, ông Thân đề nghị.

Một số đại biểu khác cho rằng, tiêu chí doanh thu dưới 50 tỷ đồng và sử dụng lao động dưới 100 người là "cào bằng chung, do đó, đề nghị đánh giá đầy đủ từng ngành hàng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xác định đối tượng thụ hưởng khoa học và hợp lý hơn.

Về vấn đề này, tại Phiên thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết diễn ra mới đây, nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cần thiết trong việc xác định đúng và trúng đối tượng hỗ trợ để chính sách hỗ trợ mang lại hiệu quả cao nhất.

Trước ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu và sẽ báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng sớm có ý kiến tiếp thu để báo cáo lại Quốc hội”.

Ông Dũng cho rằng, phải chọn các tiêu chí để khi tổ chức thực hiện thuận lợi, tránh rủi ro trong quản lý. Lãnh đạo Bộ Tài chính nêu rõ, việc khắc phục khó khăn do dịch phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài khóa, tiền tệ, thủ tục triển khai phải đơn giản. Trong quá trình quản lý, Bộ sẽ tăng cường quản lý rủi ro, đảm bảo vừa tạo điều kiện cho DN nhưng khi cần thiết vẫn phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.