• Quỹ Phát triển DNNVV - “cánh cửa” cho DNNVV tiếp cận lãi suất ưu đãi

  13/05/2019 12:04

  (BĐT) - Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Nghị định quy định chi tiết Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Quỹ.
 • Ứng dụng IoT: Doanh nghiệp thuận lợi nhiều hơn khó khăn

  12/04/2019 14:04

  (BĐT) - Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) hứa hẹn sẽ mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) những cơ hội mới. IoT (Internet vạn vật) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN4.0. Đẩy mạnh ứng dụng IoT vào sản xuất giúp DN nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, tăng sức cạnh tranh.
 • Tìm cách tham gia chuỗi giá trị cho DNNVV

  14/05/2018 14:00

  (BĐT) - Hiện đang tồn tại một thực tế, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo mô hình chuỗi chưa phát huy hết tiềm năng trong các khâu để tạo ra giá trị gia tăng cao nhất với chi phí thấp nhất, liên kết giữa các doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ. 
 • Doanh nghiệp FDI phải có sự chia sẻ thành công

  05/12/2016 17:48

  (BĐT) - Trước những đề xuất của đại diện các Hiệp hội DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về việc cải thiện mối liên kết giữa DN trong nước và DN FDI, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh khẳng định, nếu các DN FDI tiếp tục thành công ở Việt Nam mà không có sự chia sẻ, kết nối với các DN trong nước thì về lâu dài sẽ tạo tâm lý “không thuận lợi”, thậm chí kỳ thị với DN FDI.

chuyên đề

Kết nối đầu tư