Giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng (Ban QLDA) đang làm chủ đầu tư hai dự án lớn là Tuyến vành đai phía Tây 2 và Tuyến ĐH02 Hòa Nhơn - Hòa Sơn. Hai dự án này theo kế hoạch được duyệt đang bị chậm tiến độ do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp nhiều khó khăn.
Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng

Cụ thể, đơn giá đền bù thấp hơn so với giá thị trường dẫn đến việc người dân yêu cầu bố trí thêm đất tái định cư và hỗ trợ thêm; các hộ xây nhà trên đất nông nghiệp đề nghị được bố trí tái định cư cũng như bị giải tỏa một phần không được xây dựng lại nên không đồng ý bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, từ 4 tháng trở lại đây, nhờ được GPMB nên tiến độ thi công các dự án được cải thiện rõ rệt, dự kiến sẽ hoàn thành cả hai dự án vào tháng 7 và tháng 9/2022.

Để GPMB với khối lượng lớn ở cả hai dự án (1.550 hồ sơ, di dời 974 ngôi mộ) là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, nhất là vai trò của Chủ tịch Hội đồng GPMB; sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban QLDA, nhà thầu và chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân, hỗ trợ phương tiện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, Ban QLDA chủ động xây dựng kế hoạch GPMB phù hợp với yêu cầu thi công với sơ đồ điều phối đất trong tổng thể dự án; phối hợp chuẩn bị trước quỹ đất tái định cư phục vụ bố trí tái định cư cho người dân.

Thực tiễn cho thấy, việc bàn giao mặt bằng không liên tục, ngắt quãng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công toàn dự án. Do đó, để đảm bảo tiến độ dự án thì công tác GPMB phải đi trước một bước, đảm bảo mặt bằng liên tục, thông suốt để nhà thầu huy động máy móc, thiết bị và nhân lực triển khai thi công theo kế hoạch.

Chuyên đề