FPT dự kiến trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 35%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 8/4 tại Hà Nội.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.210 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực khối công nghệ tăng 21,6% lên 2.720 tỷ đồng; lĩnh vực khối viễn thông tăng 14,8% lên 2.380 tỷ đồng; và khối giao dục, đầu tư và khác tăng 16,6% lên 1.110 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sẽ đầu tư 3.445 tỷ đồng trong năm 2021. Trong đó, 2.013 tỷ đồng cho khối viễn thông; 878 tỷ đồng cho khối công nghệ; 554 tỷ đồng cho khối giáo dục và các khối khác.

Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch trả cổ tức 35% cho cổ đông trong năm 2020. Trong đó, 20% là tiền mặt, đã tạm ứng 10%, còn lại 10% sẽ thực hiện trong quý II/2021; 15% cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20:3, thời gian dự kiến cũng trong quý II/2021, sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Bước sang năm 2021, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch cổ tức tiền mặt duy trì như năm 2020 là 20%.

Chuyên đề