FIT dự kiến thành lập 2 công ty con tổng vốn điều lệ 700 tỷ đồng

Trong ngày 18/2 HĐQT CTCP Đầu tư F.I.T đã ra 2 nghị quyết thành lập 2 công ty con là CTCP FIT Land và CTCP FIT Retail.
FIT dự kiến thành lập 2 công ty con tổng vốn điều lệ 700 tỷ đồng

Cụ thể, CTCP FIT Land sẽ có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, FIT dự kiến sẽ nắm giữ 99% sở hữu, ngành nghề kinh doanh của FIT Land đự định đăng ký:

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

+ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Kinh doanh khác liên quan đến bất động sản.

Công ty còn lại là CTCP FIT Retail với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, và FIT cũng dự định nắm giữ 99% sở hữu tại công ty này, ngành nghề kinh doanh của FIT retail bao gồm:

+ Bán lẻ (trừ ô tô,mô tô, xe gắn máy và xe có động cơ khác).

+ Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

+ Bán lẻ thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

+ Bán lẻ hàng hóa nông sản, thực phẩm.

+ Bán lẻ các hàng hóa các.

 FIT cho biết sẽ thành lập 2 công ty con trên vào Quý I/2016.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2015, FIT có doanh thu thuần đạt 564 tỷ đồng, tăng trưởng 188,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 32,68 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ 2014.

Lợi nhuận quý IV của FIT giảm mạnh so với cùng kỳ do không còn ghi nhận lãi đột biến từ Công ty con như năm 2014.

Lũy kế cả năm 2015, FIT đạt 1.723 tỷ đồng doanh thu và 305,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 597,5% và 109,3% so với năm 2014.

Chuyên đề