Năm 2015, NTP lãi 366,5 tỷ đồng, tăng gần 13%

Quý IV/2015, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) đạt 1.013,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2015, NTP lãi 366,5 tỷ đồng, tăng gần 13%

Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 4,7%, lên gần 647 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp tăng vọt 41,8%, đạt gần 367 tỷ đồng. Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý tăng lần lượt 25%, 105% và 37%, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ còn gần 108 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khác tăng đột biến 10 tỷ đồng so với số lỗ hơn 3 tỷ đồng trong quý IV/2014. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2015, NTP đạt doanh thu 3.559,2 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 366,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 12,8% so với năm 2014. So với kế hoạch kinh doanh năm 2015, Công ty vượt 10,9% mục tiêu doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.

Chuyên đề