PV Gas: Giá dầu giảm, lợi nhuận quý IV/2015 thấp nhất trong 5 năm qua

Quý IV/2015 vừa qua, giá dầu thế giới giảm mạnh, còn khoảng 30USD/thùng đã ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của PV Gas. 
PV Gas: Giá dầu giảm, lợi nhuận quý IV/2015 thấp nhất trong 5 năm qua

Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS - mã GAS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 với doanh thu và lợi nhuận đều suy giảm so với năm trước. 

Riêng trong quý IV/2015, GAS chỉ đạt 1.969 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh thu giảm nhưng giá vốn lại tăng nhanh. 

Kỳ này, mặc dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều lần lượt giảm 50% và 15% so với cùng kỳ tuy nhiên chi phí bán hàng lại tăng 26% lên 491,9 tỷ đồng. 

Mặc dù quý này GAS còn nhận thêm hơn 50,6 tỷ đồng từ hoạt động khác song do lợi nhuận gộp giảm mạnh nên kết quả, lợi nhuận sau thuế của GAS quý IV/2015 chỉ còn 1.100 tỷ đồng, giảm 77% so với quý IV/2014. Đây là kết quả thấp nhất mà GAS đạt được trong 5 năm qua. 

Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này là do quý IV/2015 vừa qua, giá dầu thế giới giảm mạnh, còn khoảng 30USD/thùng trong khi cuối năm 2014 giá dầu khoảng 57USD/thùng. 

Lũy kế cả năm 2015, GAS đạt 64.290 tỷ đồng doanh thu thuần và 8.831 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 12% và 38% so với kết quả đạt được năm 2014. 

Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối năm 2015 đạt 56.724 tỷ đồng, tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 24.080 tỷ đồng xuống còn 17.762 tỷ đồng, tương ứng giảm 35%. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng từ 1.683 tỷ đồng lên 6.083 tỷ đồng, đây đều là tiền gửi tại các ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng. 

Nợ phải trả đã giảm bớt hơn 2.200 tỷ đồng trong năm 2015.

PV Gas: Giá dầu giảm, lợi nhuận quý IV/2015 thấp nhất trong 5 năm qua  ảnh 1

Kết quả kinh doanh quý IV/2015 và lũy kế 2015 của PV Gas

Chuyên đề

Kết nối đầu tư