(BĐT) - Ngày 16/11 tới, Công ty CP FECON (mã chứng khoán: FCN) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán vào ngày 30/12.

Với hơn 125,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 37,6 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty tăng 4,8% lên 868,4 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 20,2 tỷ đồng, giảm 56,8% so với quý III/2020.

Công ty cho biết, trong quý III, các chỉ thị của Chính phủ và chính quyền địa phương về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai các dự án dẫn đến phát sinh nhiều chi phí như máy móc, nhân công chờ việc, xét nghiệm, cách ly… Ngoài ra, giá nguyên vật liệu tăng mạnh cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.209,2 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 71,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 14,5% so với 9 tháng năm 2020.