(BĐT) - Theo ông Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành thoái vốn, giảm vốn tại 7 công ty cổ phần, đạt 100% giá trị vốn cần phải thoái giảm trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng, Chính phủ giao, tại cuộc làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Hoàng An cho biết, tính từ năm 2015 tới ngày 10/9/2016, EVN đã được Thủ tướng, Chính phủ giao 658 nhiệm vụ. EVN đã hoàn thành 619 nhiệm vụ, còn 39 nhiệm vụ đang thực hiện.