(BĐT) - Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện và lưới điện cấp bách, giải tỏa công suất năng lượng tái tạo… là một số mục tiêu, nhiệm vụ công tác trong tháng 11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Tháng 11/2021, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 678,8 triệu kWh/ngày

Tháng 11/2021, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 678,8 triệu kWh/ngày

Trong tháng 10/2021, EVN không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kép, mà còn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và chủ động ứng phó với cơn bão số 7 (Lionrock) và bão số 8 (Kompasu). Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong tháng đạt 20,28 tỷ kWh, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 10 tháng đạt 212,65 tỷ kWh, tăng 3,1% so với cùng kỳ 2020.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 10/2021 ước đạt 18,11 tỷ kWh, giảm 1,07% so với tháng 10/2020. Lũy kế 10 tháng đạt 187,56 tỷ kWh, tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, trong tháng 10/2021, các đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và thi công do ảnh hưởng dịch Covid-19. Lũy kế 10 tháng, các đơn vị của EVN đã khởi công 98 công trình lưới điện; hoàn thành đóng điện 96 công trình lưới điện 110 - 500kV (gồm 6 công trình 500kV, 19 công trình 220kV và 71 công trình 110kV). Trong đó, đã đóng điện một số công trình điển hình như: máy biến áp 500kV - 900MVA trạm biến áp 500kV Nghi Sơn; đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo; nâng công suất trạm biến áp 220kV Xuân Mai...

Tháng 11/2021, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 678,8 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 36.877 MW. Tập đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt người dân, đảm bảo điện tại các bệnh viện điều trị, các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung Covid-19.

Với các nhà máy thủy điện, cần khai thác hợp lý để đảm bảo an toàn trong vận hành và mục tiêu tích nước. Riêng các hồ thủy điện miền Bắc cần hạn chế khai thác để đảm bảo mục tiêu lâu dài, phục vụ cho cả mùa khô năm 2022. Huy động cao các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc trong các chu kỳ cao điểm phụ tải để đảm bảo mục tiêu tích nước hồ thủy điện.

Về đầu tư xây dựng, nỗ lực khắc phục khó khăn trong thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo tiến độ các công trình nguồn điện và lưới điện cấp bách, giải tỏa công suất năng lượng tái tạo. Tiếp tục triển khai thủ tục thu xếp vốn vay cho các dự án nguồn điện và lưới điện. Trong tháng 11/2021, ký hợp đồng tín dụng khoản vay từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Dự án Nhà máy Thủy điện Hoà Bình mở rộng và khoản vay AFD cho Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); đàm phán hợp đồng tín dụng với Agribank khoản vay cho Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng; thương thảo hợp đồng tín dụng Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương.

Ngoài ra, EVN tiếp tục chỉ đạo các tổng công ty, công ty điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h; chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, mưa bão để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện và an toàn hồ đập...