(BĐT) - Công ty CP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 913 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và giảm 13% so với kết quả năm 2020. Kế hoạch cổ tức tối thiểu 15%.

Năm 2020, Công ty ghi nhận tổng doanh thu giảm 15% về 6.702 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 18% còn 1.053 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm.

Với kết quả đó, HĐQT đề xuất mức chia cổ tức 25%, tương đương giá trị hơn 892 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã tạm ứng 2 đợt đầu với tổng tỷ lệ 10%, do đó phần cổ tức còn lại là 15%. Công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại vào 16/4 và thanh toán ngày 29/4.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị (HĐQT) còn dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) dựa vào kết quả năm 2021. Trong đó, tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 1% hoặc 2% tùy theo trường hợp.