Dư nợ tín dụng bất động sản tăng mạnh

Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tính đến 30/11/2015 đạt 374.783 tỷ đồng (tương đương hơn 16,6 tỉ USD), tăng 19,91% so với thời điểm 31/12/2014 và tăng 2,8% so với thời điểm 31/10/2015.
Dư nợ tín dụng bất động sản tăng mạnh

Con số này vừa được Cục Quản lý nhà (Bộ Xây dựng) báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng. 

Theo báo cáo, Dư nợ cho vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 13.606 tỷ đồng, giảm 5,67% so với 31/12/2014 và tăng 1,60% so với 31/10/2015; 

Dự nợ cho vay xây dựng khu đô thị là 70.112 tỷ đồng, tăng 10,76% so với 31/12/2014 và tăng 3,92% so với 31/10/2015; 

Dư nợ cho vay xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê là 32.357 tỷ đồng, tăng 3,34% so với 31/12/2014 và tăng 6,43% so với 31/10/2015; 

Dư nợ cho vay xây dựng, sửa chữa mua nhà để ở kết hợp với cho thuê là 126.968 tỷ đồng, tăng 41,03% so với 31/12/2014 và tăng 4,94% so với 31/10/2015; 

Dư nợ cho vay xây dựng, sửa chữa, xây nhà để bán, cho thuê là 33.340 tỷ đồng, tăng 13,48% so với 31/12/2014 và giảm 3,91% so với 31/10/2015; 

Dư nợ cho vay mua quyền sử dụng đất là 26.310 tỷ đồng, tăng 36,25% so với 31/12/2014 và tăng 5,39% so với 31/10/2015; 

Dư nợ cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản khác là 72.090 tỷ đồng, tăng 11,28% so với 31/12/2014 và giảm 0,82% so với 31/10/2015. 

Chuyên đề