Doanh thu PVN đạt 84% kế hoạch 6 tháng

(BĐT) - Theo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 215,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch 6 tháng và 42% kế hoạch năm. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, doanh thu từ bán dầu đạt 60,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch; doanh thu từ các sản phẩm khí, điện, đạm, xăng dầu, Polypropylene, xơ sợi đạt 82,8 nghìn tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch; doanh thu từ các đơn vị dịch vụ đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch. 

Trong 6 tháng, PVN nộp ngân sách nhà nước 42,2 nghìn tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch 6 tháng và 41% kế hoạch năm.

Về tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn, đại diện PVN cho biết, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm được kiểm soát chặt chẽ. Giá trị thực hiện đầu tư 6 tháng đạt 21,1 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn đã tập trung rà soát kế hoạch đầu tư năm 2016; chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn, đầu tư theo trọng điểm, không đầu tư các dự án không có khả năng thu xếp vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội không cao.

PVN đã hoàn thành đầu tư và đưa công trình RC-9 (lô 09-1) vào khai thác từ ngày 6/6/2016, vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra; khởi động chuỗi Dự án Lô B - Ô Môn vào ngày 4/3/2016; lắp đặt thành công cụm máy phát Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 12/4/2016; hoàn thành công tác lắp đặt phần áp lực, hoàn thành thử kín bằng khí để chuẩn bị thử áp Lò hơi số 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự kiến vào ngày 15/7.

Chuyên đề