#Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
Ảnh Internet

Doanh thu PVN đạt 84% kế hoạch 6 tháng

(BĐT) - Theo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 215,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch 6 tháng và 42% kế hoạch năm.