Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận nguồn hỗ trợ 2.000 tỷ từ hôm nay

Sáng nay, 22/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, Hà Nội.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận nguồn hỗ trợ 2.000 tỷ từ hôm nay

Tham dự Lễ ra mắt có Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo Quỹ phát triển DNNVV, lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư các tỉnh, các ngân hàng nhận ủy thác, các tổ chức trong nước và quốc tế hợp tác cùng Quỹ trong hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Từ năm nay, Quỹ sẽ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay đối tượng hỗ trợ của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi là 5,5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7% đối với khoản vay trung và dài hạn. Đồng thời, Quỹ cũng phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động và chương trình hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực cho các DNNVV.

Với sự mệnh trở thành người bạn đồng hành của các doanh nghiệp, Quỹ Phát triển DNNVV đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng DNNVV hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng, tăng cường tính cạnh tranh, củng cố vị thế trên thương trường, thông qua đó tạo tiền đề hco nền kinh tế đất nước tăng trưởng ổn định.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nhấn mạnh việc tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ. Chính vì vậy, việc thành lập Quỹ là minh chứng cụ thể về hành động của Chính phủ để hiện thực hóa chủ trương trên.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng, "Lễ ra mắt ngày hôm này tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của Chính phủ nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát huy tối đa tiềm năng. Đây cũng là hành động thực thi chính sách thích thực để hỗ trợ cộng đồng DNNVV vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động hiện nay",

Cũng tại buổi lễ ra măt, Quỹ đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác cùng các Ngân hàng thương mại nhận ủy thác năm 2016.

Quỹ Phát triển DNNVV là Tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV

Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, việc thành lập Quỹ Phát triển DNNVV thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước.

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức chuyên thực hiện chức năng hỗ trợ đối với các DNNVV có nhu cầu về vốn đề thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV; thực hiện các hoạt động hợp tác Quốc tế về hỗ trợ DNNVV.

Mục đích hoạt động của Quỹ là giúp DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trong hỗ trợ DNNVV đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Đối tượng của Quỹ là các DNNVV được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư