Đình chỉ công tác 15 ngày công chức thuế và hải quan để thanh kiểm tra vụ Tenma Việt Nam

(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có 2 công văn gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về công tác cán bộ liên quan đến nghi vấn nhận hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam. 
Các công chức tham gia đoàn kiểm tra sau thông quan và kiểm tra thuế tại Tenma Việt Nam bị đình chỉ công tác tạm thời. Ảnh:Internet
Các công chức tham gia đoàn kiểm tra sau thông quan và kiểm tra thuế tại Tenma Việt Nam bị đình chỉ công tác tạm thời. Ảnh:Internet

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra sau thông quan và Lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty Tenma Việt Nam để thực hiện công tác kiểm điểm, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

Yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra thuế và Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế tại Công ty Tenma Việt Nam để thực hiện công tác kiểm điểm, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Trong trường hợp công chức bị đình chỉ công tác là thủ trưởng đơn vị, đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan lựa chọn 1 lãnh đạo để giao phụ trách, điều hành đơn vị.  

Chuyên đề