Thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh về vụ Tenma Việt Nam

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin về vụ việc hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam.
Một số phương tiện truyền thông phản ánh vụ việc hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam. Ảnh: Internet
Một số phương tiện truyền thông phản ánh vụ việc hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam. Ảnh: Internet

Bộ Tài chính cho biết, hiện trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội phản ánh vụ việc hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam (là công ty con của Công ty Tenma Nhật Bản) tại tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Thanh tra Bộ Tài chính thành lập đoàn thanh tra ngay trong ngày 25/5/2020 để thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam và xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Chuyên đề