Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 7/12

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 7/12/2022, trên phạm vi cả nước có 1.389 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông vận tải) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-03 Xây dựng nhịp dẫn và đường đầu cầu Rạch Miễu 2 (Km5+080 - Km5+913 và Km6+423 - Km7+260) (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) và Gói thầu XL-02 Xây dựng cầu dây văng Rạch Miễu 2 (phạm vi giữa 2 trụ neo) Km5+913 - Km6+423 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Rạch Miễu 2, với giá gói thầu lần lượt 650,966 tỷ đồng và 1.427,535 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Tổng mức đầu tư của Dự án là 5.175,127 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển dây dẫn, dây chống sét thuộc Dự án Đường dây 220kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2, với giá gói thầu hơn 103,675 tỷ đồng và Gói thầu số 22 Cung cấp và vận chuyển cột thép cho đường dây đấu nối thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2, với giá gói thầu hơn 90,431 tỷ đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu VTT 2023 Vận chuyển than bằng đường thủy năm 2023, với giá gói thầu hơn 315,874 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích đô thị TP. Bắc Giang năm 2023, với giá gói thầu hơn 92,788 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Toàn bộ phần xây dựng công trình (không bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Trưng Vương, huyện Mê Linh, với giá gói thầu hơn 71,843 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư