Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 6/12

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 6/12/2022, trên phạm vi cả nước có 1.358 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022, quý I/2023.

Bệnh viện Quân y 105 (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm vật tư y tế tiêu hao đợt I năm 2023 với giá 34,605 tỷ đồng; Gói thầu số 02 Mua sắm phương tiện kết xương đợt I năm 2023 với giá 64,564 tỷ đồng; Gói thầu số 03 Mua sắm vật tư can thiệp mạch đợt I năm 2023 với giá 64,223 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế đợt I năm 2023. Tổng dự toán là 182,064 tỷ đồng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 65,486 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II). Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án nông nghiệp Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng kè đoạn K1+009 đến K2+310 (bờ Nam), đoạn K0+000 đến K1+460 (bờ Bắc) và đảm bảo giao thông thủy, với giá gói thầu hơn 180,929 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bờ kè thị trấn Tân Thạnh, tỉnh Long An (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 308,396 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 53,636 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 94,999 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 113 Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Gò Tre, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ với giá 44,619 tỷ đồng; Gói thầu số 114 Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Máng, xã Phổ Phong với giá 38,268 tỷ đồng; Gói thầu số 115 Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Ông Di và Cây Da, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ với giá 38,622 tỷ đồng; Gói thầu số 116 Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Hóc, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ với giá 20,456 tỷ đồng; Gói thầu số 117 Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ với giá 43,605 tỷ đồng. Năm gói thầu này thuộc Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. Tổng mức đầu tư của Tiểu dự án là 4.197 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư