Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 5/12

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 5/12/2022, trên phạm vi cả nước có 1.285 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2023.

Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 34 Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện hệ thống thang máy và Gói thầu số 33 Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí, với giá gói thầu lần lượt là 80,885 tỷ đồng và 236,397 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.513,243 tỷ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 (XL-01) Xây lắp công trình (18 vị trí cột, từ VT1 - VT18, chiều dài khoảng 7,95km) và Gói thầu số 18 (MS-01) Mua sắm dây dẫn và dây chống sét, với giá gói thầu lần lượt 83,855 tỷ đồng và 78,381 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.113,252 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 89,170 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo các trường tiểu học Yên Trung, Yên Bình A, Yên Bình B, Tiến Xuân B. Tổng mức đầu tư của Dự án là 98 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 202,515 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dẫn cầu Bến Rừng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 258 tỷ đồng.

UBND xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây lắp công trình + chi phí đảm bảo an toàn giao thông (năm 2023 - 2024), với giá gói thầu hơn 13,755 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông nông thôn xã Hòa Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 22,513 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư