Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 2-4/12

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 2, 3, 4/12/2022, trên phạm vi cả nước có 2.003 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 128,855 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quần thể văn hoá, thể thao huyện Việt Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 165 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 06.XL Xây dựng đoạn K0+00 - K9+525 và K14+145,54 - K15+75,47 và phần còn lại của nút giao đường Hải Thượng Lãn Ông, với giá gói thầu hơn 419,857 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường vành đai phía Đông TP. Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 950 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu In tem điện tử thuốc lá sản xuất trong nước năm 2023, với giá gói thầu 101,402 tỷ đồng.

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Mua sắm thiết bị dạy và học ngoại ngữ, tin học, với giá gói thầu hơn 107,044 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm thiết bị dạy và học ngoại ngữ, tin học cho các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 116,685 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 119,928 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cụm trường phường Tân Hòa, TP. Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, với giá gói thầu hơn 68,403 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, kè bờ suối Đôi (dài 2,5 km). Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu FMCR-HP-XL05 Thi công xây dựng, nâng cấp tuyến đê biển III từ K4+500 đến K6+881 và từ K10+957 đến K16+500, huyện Tiên Lãng, với giá gói thầu hơn 72,832 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) TP. Hải Phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 885,8 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư