Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 6/8

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 6/8/2020, trên phạm vi cả nước có 776 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 58 Kênh và công trình trên kênh chính Tân Mỹ đoạn từ K21+827 đến K29+642 (Kc), với giá gói thầu hơn 405,174 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 5.951,468 tỷ đồng.

Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, lắp đặt hệ thống Anten công suất 400KW, hệ thống thiết bị phụ trợ cho máy phát sóng trung AM và hệ thống cung cấp điện cho nhà máy, với giá gói thầu hơn 95,053 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, di dời cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị phát sóng phát thanh tại Đài Phát sóng phát thanh Đồng Hới. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TBDA 01-2020 Cung cấp thiết bị chẩn đoán hình ảnh, với giá gói thầu hơn 90 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu ADB-EVNHCMC-PL-G01 Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị phần trạm và đường dây đấu nối (ngoại trừ máy biến áp 110kV 63MVA), với giá gói thầu hơn 65,470 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối.

Cục Trang bị và Kho vận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xe chở quân trung đội loại 2 cầu, với giá gói thầu hơn 113,874 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư