ĐHĐCĐ bất thường SAVICO: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, lợi nhuận năm 2022 tăng trưởng 125%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 15/12, Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường để thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) theo nguyện vọng cá nhân và phân công của tổ chức.
ĐHĐCĐ bất thường SAVICO: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, lợi nhuận năm 2022 tăng trưởng 125%

Theo đó, Đại hội thống nhất việc miễn nhiệm đối với các thành viên HĐQT gồm các cá nhân: Lê Tuấn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Huy Tuấn, Trần Văn Hiếu.

Đồng thời, nhằm tăng cường nguồn lực quản trị, Đại hội thống nhất bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT là Trần Thị Hồng Bích, Trần Đức Huy, Đỗ Quốc Tuyển, Hồ Việt Hà. Được biết đây đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong ngành ô tô. Trong đó, hai thành viên là ông Hồ Việt Hà và ông Trần Đức Huy là thành viên HĐQT độc lập. Với cơ cấu như vậy, HĐQT của Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn vẫn giữ số lượng là 9 thành viên và ông Mai Việt Hà là Chủ tịch Hội đồng.

SAVICO cũng cho biết, năm 2022 ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, sản lượng xe dự kiến bán ra trong năm 2022 đạt 42.572 xe, tăng 39% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 20.998 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch, tăng trưởng 48% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 633 tỷ đồng, vượt 147% kế hoạch, tăng trưởng 152% so với cùng kỳ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư