Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Hóa An (DHA), mặc dù kết quả kinh doanh năm 2015 đều vượt so với kế hoạch và đánh giá sẽ có nhiều thuận lợi trong năm nay, nhưng HĐQT DHA lại đặt chỉ tiêu kinh doanh khá thận trọng.
DHA đặt kế hoạch kinh doanh thụt lùi

Năm 2015, DHA ghi nhận doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 201,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 44,9 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20% và 64% so với chỉ tiêu đề ra.

Nguyên nhân là do trong năm, tình hình kinh doanh ở các mỏ đá khá khả quan. Trên cơ sở đó, HĐQT DHA nắm bắt cơ hội, chủ động tăng giá bán theo giá của thị trường.

Theo dự báo của Ban quản trị, năm 2016 nhu cầu về vật liệu xây dựng trong đó có sản phẩm đá xây dựng của công ty trong năm 2016 sẽ ở mức cao.

Cụ thể, DHA sẽ tiếp tục tìm đối tác liên kết hoặc chuyển nhượng “điểm du lịch và nhà ở” tại khu mỏ Hóa An, thăm dò trữ lượng nâng công suất mỏ đá Núi Gió từ 200.000 m3/năm lên 280.000 m3/năm. Đẩy nhanh tiến độ bóc đất phủ, mở moong khai thác kịp thời cung ứng đá, đảm bảo cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khi nhu cầu thị trường tăng cao.

Mặc dù vậy, năm 2016, DHA lại đặt kế hoạch rất thận trọng, thấp hơn so với mức thực hiện năm 2015. Cụ thể, DHA đặt kế hoạch doanh thu 171 tỷ đồng, giảm 19,7%; lợi nhuận sau thuế 30,4 tỷ đồng, giảm 32,4% so với thực hiện năm 2015. Mức cổ tức dự kiến 15%.

Trong tài liệu, DHA chưa đề cập đến nguyên nhân vì sao lại đặt chỉ tiêu sản xuất thụt lùi. 

Theo ĐTCK