Đề xuất một mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô là 40 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ đề xuất áp dụng mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM là 40 triệu đồng và 20 triệu đồng cho các địa phương khác. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề xuất chỉ áp dụng một mức giá khởi điểm thống nhất trên cả nước là 40 triệu đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị thật của biển số là giá trúng đấu giá

Sáng 21/10, thừa quyền của Thủ tướng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thực tế xã hội cho thấy, nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, “biển số đẹp” và sẵn sàng trả giá cao. Vì thế, việc đấu giá “biển số đẹp” vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu và cũng vừa là tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với một số quy định riêng để áp dụng cho việc thí điểm đấu giá biển số ôtô trong thời gian 3 năm. Biển số đưa ra áp dụng thí điểm đấu giá là biển số ôtô phục vụ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen). Đây phải là những biển chưa được đăng ký, nằm trong cơ sở dữ liệu hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Theo dự thảo Nghị quyết, người trúng đấu giá được quyền đăng ký biển số trúng đấu giá gắn với ôtô thuộc sở hữu của mình; được giữ lại biển số trúng đấu giá khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu; khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe đã gắn với biển số trúng đấu giá, người trúng đấu giá được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số theo xe.

Với người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe sẽ không được giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác; không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.

Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng được áp dụng ở Hà Nội và TP.HCM. Ở các địa phương còn lại, mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc xác định giá khởi điểm của biển số ôtô để đấu giá là hết sức phức tạp do biển số là tài sản công đặc thù, giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào thị trường và mức độ “đẹp” theo sở thích của người tham gia đấu giá quyết định.

Do vậy, mức giá khởi điểm chỉ là mức giá ban đầu, trong quá trình đấu giá, tính cạnh tranh giữa những người tham gia đấu giá sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số đó. Thị trường sẽ quyết định giá trị của biển số qua các cuộc đấu giá và giá trị thật của biển số là giá trúng đấu giá chứ không căn cứ vào giá khởi điểm. Dự thảo cũng quy định mức tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá.

Về việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, dự thảo đã sửa theo hướng “số tiền thu được từ đấu giá biển số sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương”, thay vì phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương như trước.

Đề xuất một mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô là 40 triệu đồng ảnh 1

Ảnh Internet

Đề xuất một mức giá khởi điểm

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc đấu giá biển số ôtô, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội nhất trí thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe trên phạm vi toàn quốc. Việc này vừa để đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả địa phương; đồng thời, cũng là để khai thác hiệu quả tài sản công là kho số đăng ký ôtô, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, nếu người thường trú tại địa phương nào chỉ được tham gia đấu giá tại địa phương đó sẽ hạn chế số lượng người tham gia đấu giá, không đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và không khai thác triệt để nguồn thu cho ngân sách.

Ủy ban cũng nhất trí việc giới hạn thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ôtô nền trắng chữ đen trong kho biển số chưa được đăng ký, không thí điểm đấu giá đối với biển số nền vàng chữ đen, biển số xe máy.

Về mức giá khởi điểm, Ủy ban Quốc phòng - An ninh có quan điểm khác với phương án Chính phủ đưa ra. Cơ quan này cho rằng, việc quy định giá khởi điểm khác nhau giữa vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM) và vùng 2 (các địa phương còn lại) không có ý nghĩa khi người tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn và phân biệt giữa các vùng. Vì thế, cơ quan thẩm tra đề xuất áp dụng thống nhất một mức giá khởi điểm trên toàn quốc là 40 triệu đồng.

Dù nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các hình thức đấu giá, trước mắt, trong giai đoạn thí điểm, Ủy ban Quốc phòng - An ninh thống nhất chỉ thí điểm hình thức đấu giá trực tuyến với phương thức đấu giá là trả giá lên.

Theo lý giải của cơ quan thẩm tra, số lượng biển số ôtô đưa ra đấu giá là rất nhiều (hàng nghìn biển số) và số lượng người tham gia đấu giá cũng rất đông, cư trú trên phạm vi toàn quốc nên các hình thức đấu giá khác sẽ không bảo đảm tính khả thi và gây tốn kém cho người tham gia đấu giá. Ủy ban đề nghị, Bộ Công an có phương án bảo vệ an toàn, an ninh mạng, có biện pháp kỹ thuật để bảo đảm cho các cuộc đấu giá trực tuyến an toàn, thành công.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư