Đấu thầu 6.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc

(BĐT) - Hôm nay (23/2), Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu kho bạc phiên thứ 7 và phiên thứ 8 với khối lượng 6.000 tỷ đồng. 

Mỗi phiên có khối lượng tín phiếu kho bạc là 3.000 tỷ đồng. Hình thức đấu thầu là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng tín phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng gọi thầu. Tín phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ.

Trong đó, phiên thứ 7 có kỳ hạn là 26 tuần, ngày đến hạn thanh toán tín phiếu là 23/8/2016; phiên thứ 8 có kỳ hạn 39 tuần, ngày đến hạn thanh toán tín phiếu là ngày 22/11/2016.

Trước đó, vào trung tuần tháng 2/2016, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 3 phiên phát hành tín phiếu kho bạc với khối lượng 5.000 tỷ đồng.

Chuyên đề