(BĐT) - Công ty cổ phần bất động sản Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Xe mô tô các loại, 12 chiếc:

1.1. Xe Super Dream, biển kiểm soát 68B1-2084.

- Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng.

1.2. Xe Super Dream, biển kiểm soát 68B1-2085.

- Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng.

1.3. Xe Super Dream, biển kiểm soát 68B1-2086.

- Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng.

1.4. Xe Honda – Future, biển kiểm soát 68B1-1468.

- Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

1.5. Xe Angle, biển kiểm soát 68B1-0183.

- Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng.

1.6. Xe Hadosiva, biển kiểm soát 68B1-0967.

- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng.

1.7. Xe Honda-Citi, biển kiểm soát 68B1-0401.

- Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng.

1.8. Xe Suzuki, biển kiểm soát 68B1-0948.

- Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng.

1.9. Xe Honda CD 50, biển kiểm soát 68AA-0240.

- Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

1.10. Xe Honda CD 50, biển kiểm soát 68AA-0252.

- Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

1.11. Xe Honda Win 100, biển kiểm soát 68B1-0181.

- Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

1.12. Xe Honda Win 100, biển kiểm soát 68B1-0182.

- Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 11h ngày 27/03/2018 tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội (giờ hành chính).

3. Thời gian bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11h ngày 27/03/2018 (giờ hành chính) tại Công ty.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/chiếc/hồ sơ.

5. Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang, số tài khoản: 6905603 tại ngân hàng TMCP Kiên Long Kiên Giang.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức đấu giá: Lúc 09h ngày 29/03/2018 tại Công ty Cổ phần Bất động sản kiên.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang, số 06 Mậu Thân, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497, Fax: 0297 3920347.