(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Xe cần Trục Bánh Xích tại Hậu Giang

1. Tài sản bán đấu giá: Chiếc cần Trục Bánh Xích W1001 (Xáng cẩu) đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 1.056.000.000 đ (Một tỷ không trăm năm mươi sáu triệu đồng).

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và dự kiến tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 10/3/2017.

- Thời gian xem tài sản: Sau khi mua hồ sơ đấu giá, công ty sẽ thông báo lịch cụ thể.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: Đến 16h00 ngày 10/3/2017.

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 14h30 ngày 13/3/2017 tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ.

3. Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 35 đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 07113. 58.39.39 – 0902.939.888

Website: www.daugiaphuongnam.com