(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA vừa thông báo bán đấu giá tài sản cố định, vật tư thanh lý (bao gồm cáp đồng) thuộc Trung tâm Viễn thông 1,3,4,5,6,8,9, Công ty Dịch vụ vật tư thuộc VNPT Hà Nội.

Tài sản bán đấu giá có giá khởi điểm là 34,638 tỷ đồng; trong đó, lô cáp đồng thanh lý là 34,563 tỷ đồng (gồm 537.812,4 m cáp đồng các loại), lô vật tư, công cụ dụng cụ khác thanh lý là 75,143 triệu đồng. Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ tài sản.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 15 - 24/12/2021 trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh VNA. Sau khi khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên, yêu cầu khách hàng vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn để đăng ký tài khoản (nếu như khách hàng chưa có tài khoản) và đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến theo đúng thời gian nêu trên.

Khách hàng xem tài sản đấu giá vào các ngày 15 - 17/12/2021 tại các kho thuộc địa bàn Trung tâm Viễn thông 1,3,4,5,6,8,9, Công ty Dịch vụ vật tư thuộc VNPT Hà Nội.

Tài sản được bán đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 27/12/2021 trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.