Đấu giá thành công 2 lô vật tư thiết bị ngành điện, giá trúng đấu giá gấp 2,6 lần giá khởi điểm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An vừa tổ chức bán đấu giá thành công đối với 2 lô vật tư thiết bị không có chất thải nguy hại của ngành điện lực. 2 lô tài sản này có giá trả giá cao nhất đều gấp khoảng 2,6 lần so với giá khởi điểm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, ngày 10/5, Công ty Đấu giá hợp danh Thành An tổ chức bán đấu giá thành công Lô 2 VTTB kém phẩm chất khác bán thanh lý đợt 1 năm 2024 (giá khởi điểm 1,647 tỷ đồng). Người có tài sản là Công ty Điện lực Mê Linh.

Lô tài sản này được thực hiện bán đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Theo thông tin trên trang đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, lô tài sản này có 32 người đăng ký, trong đó có 26 người làm thủ tục và hoàn thành thủ tục đấu giá. Lô tài sản này được bán đấu giá với giá trả giá cao nhất là 4,372 tỷ đồng. Mức giá này tăng 2,725 tỷ đồng so với giá khởi điểm, tương đương gấp 2,65 lần so với giá khởi điểm.

Ngày 13/5, Công ty Đấu giá hợp danh Thành An tổ chức bán đấu giá thành công Gói 1 Vật tư thiết bị thu hồi kém phẩm chất lần 1 năm 2024 không có chất thải nguy hại (giá khởi điểm 1,705 tỷ đồng). Người có tài sản là Công ty Điện lực Chương Mỹ.

Lô tài sản này được thực hiện bán đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Theo thông báo, lô tài sản này được bán đấu giá với giá trả giá cao nhất là 4,355 tỷ đồng. Mức giá này tăng 2,65 tỷ đồng so với giá khởi điểm, tương đương gấp 2,55 lần so với giá khởi điểm.

Liên quan tới 2 lô/gói tài sản này, trước đó Công ty Đấu giá hợp danh Thành An đã tổ chức bán đấu giá đối với 2 lô tài sản là: vật tư thiết bị (VTTB) thu hồi kém phẩm chất, ứ đọng không có nhu cầu sử dụng bao gồm VTTB chứa chất thải nguy hại (CTNH) bán thanh lý đợt 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Mê Linh và gói vật tư thiết bị thu hồi kém phẩm chất và vật tư là chất thải nguy hại (CTNH) lần 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Chương Mỹ.

Ở lần bán đấu giá này, khách hàng phản ánh Công ty Đấu giá hợp danh Thành An đã bán gộp tài sản là vật tư thiết bị kém phẩm chất có chất thải nguy hại và không có chất thải nguy hại vào thành 1 lô/gói tài sản để bán đấu giá là hạn chế sự tham gia của khách hàng tham gia đấu giá.

Sau đó, các lô/gói tài sản này đều được các chủ tài sản (Công ty Điện lực Mê Linh và Công ty Điện lực Chương Mỹ) yêu cầu Công ty Đấu giá hợp danh Thành An dừng đấu giá, tổ chức bán đấu giá lại để tách 2 gói tài sản (có chất thải nguy hại và không có chất thải nguy hại) để thực hiện bán đấu giá.

Chuyên đề