Đấu giá vật tư thiết bị tại Điện lực Chương Mỹ: Yêu cầu dừng đấu giá, chia lại lô tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An đang trong quá trình tổ chức bán đấu giá gói vật tư thiết bị thu hồi kém phẩm chất và vật tư là chất thải nguy hại (CTNH) lần 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Chương Mỹ. Phản ánh tới Báo Đấu thầu, một khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá cho rằng, việc bán gộp 2 lô tài sản gây hạn chế người tham gia đấu giá.
Việc bán đấu giá gộp 2 lô vật tư thiết bị có chất thải nguy hại và vật tư thiết bị không có chất thải nguy hại gây hạn chế người tham gia đấu giá. Ảnh minh họa: NC st
Việc bán đấu giá gộp 2 lô vật tư thiết bị có chất thải nguy hại và vật tư thiết bị không có chất thải nguy hại gây hạn chế người tham gia đấu giá. Ảnh minh họa: NC st

Công ty Điện lực Chương Mỹ khẳng định, hợp đồng ký kết với tổ chức đấu giá đã chia 2 gói tài sản riêng để đấu giá. Công ty đã yêu cầu dừng đấu giá, chia lại lô tài sản nhằm tăng số lượng người tham dự.

Ngày 5/4, Công ty Đấu giá hợp danh Thành An (Công ty Thành An) thông báo đấu giá Gói vật tư thiết bị thu hồi kém phẩm chất và vật tư là CTNH lần 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Chương Mỹ với giá khởi điểm 1,884 tỷ đồng. Người có tài sản là Công ty Điện lực Chương Mỹ.

Theo thông báo đấu giá, thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 10 - 19/4/2024. Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện: có giấy phép xử lý CTNH còn hiệu lực đến khi xử lý xong CTNH theo quy định hiện hành, có mã CTNH phù hợp, gồm mã: 160112, 160113; địa bàn hoạt động, phương tiện chuyên dụng, vận chuyển, xử lý phù hợp với chủng loại, khối lượng CTNH bán đấu giá theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Quan tâm tới tài sản đấu giá là thiết bị, vật tư thanh lý của ngành điện, một khách hàng cho biết, ngày 23/3/2024, Công ty Điện lực Chương Mỹ thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá vật tư thiết bị thu hồi kém phẩm chất và vật tư là CTNH lần 1 năm 2024. Theo thông báo, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 1,884 tỷ đồng, gồm 2 gói (lô): Gói 1 Thanh xử lý vật tư thiết bị thu hồi kém phẩm chất lần 1 năm 2024 (vật tư thiết bị không có CTNH) có giá trị là 1.876.578.282 đồng; Gói 2 Vật tư thiết bị thu hồi thuộc CTNH có giá trị là 8.167.046 đồng.

Khi khách hàng liên hệ Công ty Thành An để mua hồ sơ tham gia đấu giá thì được biết, tài sản đấu giá được bán gộp cả 2 gói (lô). Khách hàng này cho rằng, việc đấu giá gộp 2 gói tài sản sẽ hạn chế khách hàng tham gia đấu giá, bởi khiến khách hàng quan tâm tới tài sản là vật tư thiết bị không có CTNH phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt (có giấy phép xử lý CTNH…) thì mới có thể mua hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng đề xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thành viên không tổ chức bán đấu giá gộp 2 lô tài sản để tạo điều kiện cho khách hàng tham gia đấu giá. Khách hàng đặt vấn đề sẽ trả giá tăng thêm 1,5 tỷ đồng so với giá khởi điểm của lô vật tư thiết bị không có CTNH nếu được tham gia đấu giá.

Trong vai một khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ tới số điện thoại trên thông báo đấu giá của Công ty Thành An. Cán bộ của Công ty Thành An khẳng định, tài sản được bán đấu giá là tài sản gộp cả 2 gói vật tư, thiết bị theo yêu cầu của Công ty Điện lực Chương Mỹ. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu có giấy phép xử lý CTNH còn hiệu lực… mới đủ điều kiện mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Được biết, từ năm 2021 tới nay, Công ty Điện lực Chương Mỹ đã phối hợp với nhiều tổ chức đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá đối với 9 lô vật tư, thiết bị, trong đó có 2 cuộc đấu giá bán gộp 2 lô (vật tư thiết bị có CTNH và vật tư thiết bị không có CTNH). Cả 2 cuộc đấu giá bán gộp này đều do Công ty Thành An thực hiện.

Trong ngày 9/4 và sáng 10/4, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Ngọc Mười, Giám đốc và ông Chu Minh Dương, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư (đơn vị đầu mối phụ trách đấu giá) của Công ty Điện lực Chương Mỹ nhưng không nhận được phản hồi. Trong lần duy nhất ông Chu Minh Dương nghe máy, ngay khi giới thiệu người liên hệ là phóng viên Báo Đấu thầu thì ông Dương cáo bận và gác máy.

Chiều 10/4, khách hàng tham gia đấu giá nhận được phản hồi của Công ty Điện lực Chương Mỹ khẳng định, tại thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 23/3/2024, Công ty đã chia 2 gói chất thải thông thường và CTNH riêng; tại Hợp đồng số 10/HĐ-PCCHUONGMY ngày 3/4/2024 giữa Công ty Điện lực Chương Mỹ và Công ty Thành An cũng đã chia 2 gói tài sản này riêng. Công ty Điện lực Chương Mỹ đã yêu cầu Công ty Thành An dừng cuộc đấu giá để tổ chức đấu giá lại, tách riêng 2 gói để tăng số lượng khách hàng tiềm năng.

Phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với Công ty Thành An để tìm hiểu căn cứ gộp 2 gói tài sản, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Cán bộ của Công ty Thành An cho biết, hiện đã dừng cuộc đấu giá, chờ ý kiến chỉ đạo của người có tài sản trước khi tiến hành tách 2 gói tài sản để thực hiện bán đấu giá lại.

Chuyên đề