#Đấu giá hợp danh Thành An
Sau Công ty Điện lực Chương Mỹ, Công ty Điện lực Mê Linh vừa yêu cầu Công ty Đấu giá hợp danh Thành An dừng tổ chức bán đấu giá 2 lô tài sản. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Tự ý gộp tài sản bán đấu giá: Đấu giá hợp danh Thành An có hạn chế khách hàng?

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An vừa được Công ty Điện lực Mê Linh yêu cầu dừng tổ chức bán đấu giá tài sản là vật tư thiết bị (VTTB) thu hồi kém phẩm chất, ứ đọng không có nhu cầu sử dụng bao gồm VTTB chứa chất thải nguy hại (CTNH) bán thanh lý đợt 1 năm 2024. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, công ty này bị khách hàng phản ánh việc gộp 2 lô tài sản (VTTB có CTNH và VTTB kém phẩm chất thông thường) khi bán đấu giá gây hạn chế khách hàng tham gia.
Việc bán đấu giá gộp 2 lô vật tư thiết bị có chất thải nguy hại và vật tư thiết bị không có chất thải nguy hại gây hạn chế người tham gia đấu giá. Ảnh minh họa: NC st

Đấu giá vật tư thiết bị tại Điện lực Chương Mỹ: Yêu cầu dừng đấu giá, chia lại lô tài sản

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An đang trong quá trình tổ chức bán đấu giá gói vật tư thiết bị thu hồi kém phẩm chất và vật tư là chất thải nguy hại (CTNH) lần 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Chương Mỹ. Phản ánh tới Báo Đấu thầu, một khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá cho rằng, việc bán gộp 2 lô tài sản gây hạn chế người tham gia đấu giá.