Đấu giá tài sản Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ.

2. Giá khởi điểm: 2.188.580.493 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, năm trăm tám mươi nghìn, bốn trăm chín mươi ba đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 04/10/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 11/10/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 13/10/2016.

6. Tổ chức phiên đấu giá: Ngày 18/10/2016.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.

Chuyên đề