(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản do Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa  

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Địa chỉ: Tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

* Tài sản đấu giá: Quyền thuê Căn tin (nhà ăn 300 chỗ) của Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa. Diện tích 795 m2. Thời hạn thuê: 3 năm (36 tháng).

* Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm theo thời hạn thuê 3 năm (36 tháng): 60.000.000 đồng x 3 năm= 180.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng).

Mức giá này chưa gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định.

4. Xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ và giấy tờ, tài liệu liên quan: Người tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có bất động sản; được tham khảo hồ sơ và giấy tờ, tài liệu liên quan. Thời gian: Từ ngày 03/7/2018 đến ngày 17/7/2018 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/7/2018 đến ngày 17/7/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/7/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/7/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/7/2018, 18/7/2018 và 19/7/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 19/7/2018.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Hộ khẩu, CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

7.6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Do tài sản cho thuê là Căn tin nằm trong cùng khối làm việc của cơ quan nên việc sử dụng tài sản phải phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà trường, ngoài ra còn phải đáp ứng những tiêu chí đặc thù về chức năng, nhiệm vụ như sau:

+ Không kinh doanh quán nhậu, không kinh doanh các mặt hàng bị cấm sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, đồ chơi mang tính cờ bạc, tính bạo lực nguy hiểm.

+ Có 01 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Căn tin trong trường học, bếp ăn công nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

+ Đáp ứng các quy định của Pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn vệ sinh lao động.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/7/2018 tại Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng cho thuê tài sản. Hợp đồng cho thuê tài sản được ký kết giữa Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa và người trúng đấu giá.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa, Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp./.