(BĐT) - Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa ủy quyền như sau:

I. Tài sản đấu giá:

1. Đặc điểm tài sản: Gỗ rừng trồng Keo. Trong đó:

- Gỗ nguyên liệu giấy: D< 15 cm. Khối lượng: 1.665 m3

- Gỗ gia dụng: D>= 15 cm. Khối lượng: 2.971 m3

- Quy cách gỗ: Dài từ 0,5 m trở lên

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền ký quỹ:

a. Giá khởi điểm tài sản: 6.600.000.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng)

Giá khởi điểm trên là giá tại hiện trường khai thác của bên A, tiểu khu 137 xã Bình Điền,thị xã Hương Trà,tỉnh TT – Huế; chưa bao gồm chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường.

b. Tiền đặt trước: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hang TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:   500.000 đồng/hồ sơ.

2. Bước giá:   30.000.000 đồng.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Chấp hành quy chế đấu giá tài sản do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08h00 ngày 18/05/2018 cho đến 16h00 ngày 20/05/2018 tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa – Thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn cụ thể.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h00 ngày 25/05/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 28/5/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa – Thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 02343.865906

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn