Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Vận tải Thủy - CTCP

Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Vận tải Thủy - CTCP

- Đại diện chủ sở hữu cổ phần: Bộ Giao thông Vận tải

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Vận tải Thủy - CTCP

- Địa chỉ: 158 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải và dịch vụ, xếp dỡ hàng hóa, kinh doanh kho, bãi dịch vụ cảng sông, bến xe; đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy; kinh doanh xây lắp và dịch vụ, xuất khẩu lao động, ...

 - Vốn điều lệ: 327.737.000.000 đồng (tương đương: 32.773.700 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó: Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 7.349.131 cổ phần chiếm 22,42% vốn điều lệ

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng lô bán đấu giá: 01 lô;  trong đó số lượng cổ phần của một lô: 7.349.131 cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 10.119 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 74.365.856.589 đồng/lô

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.349.131 cổ phần

- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Thời gian và địa điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 01/02/2016 đến 17/02/2016.

+ Địa điểm: Tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 01/03/2016

- Địa điểm công bố thông tin: Bộ Giao thông vận tải, VIVASO, HNX, BVSC

- Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc từ 02/03/2016 đến 07/03/2016

+ Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 10/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 15 phút ngày 10/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/03/2016 đến ngày 19/03/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/03/2016 đến ngày 15/03/2016

Tài liệu đính kèm

Chuyên đề