Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu về doanh nghiệp: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng công trình công ích; Vận tải hành khách đường thủy nội địa; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; …… Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301986393 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/09/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 16/04/2014.

Vốn điều lệ: 91.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 4.562.000

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 01/02/2016

Giá khởi điểm: 10.000      

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 4.562.000

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 4.459.000

Ngày phát hành: 01/02/2016

Tài liệu đính kèm

Chuyên đề