Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc sở hữu

- Tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc

- Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 220 đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác xử lý và cung cấp nước;  Sản xuất, kinh doanh nước sạch và nước tinh khiết; Xây dựng công trình cấp thoát nước; Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thủy lợi;...

- Vốn điều lệ: 109.630.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.998.070 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.998.070 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 25/12/2015 đến 15 giờ 30 ngày 18/01/2016 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/01/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25/01/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/01/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/02/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/01/2016  đến ngày 01/02/2015

Tài liệu đính kèm

Chuyên đề